هرگز به چشمانتان اعتماد نکنید!!

روی Let's get trippy ... کلیک کنید ، حالا 30 ثانیه کاملاً به مرکز صفحه خیره بشید ، بعدش به هر جای دیگه ای که دوست داشتین نگاه کنین ، تا متوجه بشین که هیچ وقت نباید به چشماتون اعتماد کنید !!
هرگز به چشمانتان اعتماد نکنید!!
زمان ارسال : 18 فروردين 91 ساعت 04:36  |  تعداد بازدید : 5642
این مطلب را محبوب کنید :

Copyright © 2012 Introducing Interesting Sites. All rights reserved
Contact Us: iis@moshtaf.com
Powered & Designed by Moshtaf