شبیه سازی راه رفتن انسان

شبیه سازی راه رفتن انسان با در نظر گرفتن زن یا مرد بودن ، خوشحال یا ناراحت بودن ، چاق یا لاغر بودن و ... کافیه حالت هارو تنظیم کنید و نتایج رو همون لحظه ببینید ...
شبیه سازی راه رفتن انسان
زمان ارسال : 18 فروردين 91 ساعت 18:24  |  تعداد بازدید : 9579
با تشکر از Samane Soltani

Copyright © 2012 Introducing Interesting Sites. All rights reserved
Contact Us: iis@moshtaf.com
Powered & Designed by Moshtaf